Prieš imantis tvarkybos darbų ir planuojant investicijas, pravartu išsiaiškinti saugomų objektų vertingąsias savybes bei iš anksto žinoti, kokia veikla vyks objekte, kokiai paskirčiai bus pritaikytos atskiros jo patalpos. Aukščiausi paveldosaugos reikalavimų standartai keliami ypatingoms vertybėms, valstybės saugotiniems paminklams, tačiau jų visoje šalyje tėra penktadalis, visus kitus kultūros paveldo objektus gerokai lengviau pritaikyti šiuolaikinėms reikmėms.

UAB „Paveldo sprendimai“ klientų patogumui siūlo šias paslaugas ir atlieka specializuotus darbus:

 • Individualus konsultavimas privatiems klientams, verslo subjektams, valstybiniam sektoriui visais kultūros paveldo apsaugos, tvarkymo, pritaikymo klausimais;
 • Sąmatų, techninių specifikacijų rengimas;
 • Kliento pageidavimu – išsamaus veiksmų plano su sąmatomis ir kalendoriniu grafiku parengimas, viso ar dalies paveldo tvarkybos proceso organizavimas, dokumentacijos tvarkymas;
 • Taikomųjų tyrimų – istorinių, polichromijos, architektūrinių, konstrukcijų, archeologijos ir kt. – atlikimas;
 • Visos pastatų, interjerų, konstrukcijų ir kraštovaizdžio projektavimo paslaugos (įskaitant naujus statinius paveldo teritorijose bei istorinių pastatų pritaikymą naujoms funkcijoms): projektiniai pasiūlymai, techniniai projektai, tvarkybos darbų projektai, projekto vykdymo priežiūra;
 • Tvarkomųjų statybos ir tvarkybos darbų techninė priežiūra;
 • Specialiųjų paveldosaugos planų, apsaugos reglamentų, vertingųjų savybių nustatymo aktų rengimas;
 • Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkyba;
 • Plytų mūro tvarkyba;
 • Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų ir dažytų paviršių tvarkyba;
 • Stogų dangų tvarkyba;
 • Sienų tapybos tvarkyba;
 • Stiuko ir gipso lipdybos tvarkyba;
 • Medinių konstrukcijų tvarkyba;
 • Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų ir dažytų paviršių tvarkyba;
 • Medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkyba;
 • Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba.