„Paveldo sprendimai“ – paveldo apsaugai draugiška ir dėmesinga įmonė.

Daugiau kaip dešimties metų patirtį turintis profesionalus, kompetentingas ir kruopštus restauratorių, architektų, istorikų, tyrėjų ir kitų paveldosaugos sričių specialistų kolektyvas, atsakingai laikydamasis paveldo tvarkybos reglamentų, teikia visas kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos paslaugas bei atlieka visus bendruosius objektų statybos bei tvarkybos darbus. Komanda savo darbe vadovaujasi devizu: „kuo sudėtingesnis projektas, tuo didesnis užsidegimas jį įgyvendinti“.

Įmonės specializacija – nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos darbų projektai ar tvarkomieji paveldosaugos darbai (objektų remontas, avarinės būklės šalinimas, konservavimas, restauravimas, tvarkybos darbų planavimas, projektavimas, tyrimų ir ekspertizių atlikimas). Skirtingai nuo kitų įmonių, kurios dirba siauroje srityje, mes klientui siūlome pilną paveldosaugos paslaugų spektrą – individualų konsultavimą, visų rūšių taikomųjų tyrimų atlikimą, techninių ir tvarkybos darbų projektų rengimą, projektų ekspertavimą, specialiųjų paveldosaugos planų, apsaugos reglamentų bei kitos paveldo dokumentacijos parengimą ir pilną rangos darbų atlikimą bei techninę priežiūrą.

Pagrindiniai įmonės paslaugų gavėjai – statybos ir projektavimo darbus vykdančios įmonės bei privatūs klientai visoje Lietuvoje.

 

#GriautiNegalimaTvarkyti. Vien dėl savo ateities gerovės, pagalvokite, kur dėtumėte kablelį.

Nusipirkus, paveldėjus ar kitaip įsigijus paveldo saugomą nekilnojamąjį turtą, daugelis priima sprendimą geriau griauti negu statinį prikelti naujam gyvenimui. Savaime suprantama, kad ypatingo objekto perstatymo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto įgyvendinimo projekto priežiūra yra griežtai reglamentuota, todėl daugelis pasirenka „lengviausią kelią“. Tačiau, ar iš tiesų taip yra? Prieš priimant svarbius sprendimus, „Paveldo sprendimai“ rekomenduoja pasikonsultuoti su savo darbą išmanančiais specialistais, kurie patars, pasiūlys ir kartu padės rasti geriausią išeitį. Praktika rodo, kad laimi stereotipų nevaržomi bei tikrąsias vertybes saugantys paveldo valdytojai, kurie nebijo svajoti, fantazuoti ir apsvarsto įvairias objekto pritaikymo galimybes.

MISIJA

Misija – nepriekaištingai, kruopščiai ir atsakingai atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus, vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais ir statybos techniniais bei paveldo tvarkybos reglamentais.

VIZIJA

Vizija – išsaugoti pridėtinę istorinę, architektūrinę, meninę ar inžinerinę vertę turinčius kultūros paveldo objektus ateities kartoms, prikeliant ypatinguosius statinius naujam, finansinę sėkmę ir asmeninį pasitenkinimą nešančiam gyvenimui.

VERTYBĖS

Vertybės